Контакти
Кариери
Виртуален щанд БАТА АГРО 2024

Мисия Визия Ценности и социална политика

Нашите Мисия, Визия и Ценности отговарят на нашите стратегически цели като надежден партньор на земеделския бизнес в България.

Мисия Визия Ценности и Социална политика на компанията

МИСИЯ

Нашата мисия е да предлагаме на нашите партньори интегрирани решения за модерно земеделие, основаващи се на иновативни технологии и индивидуален подход към потребностите на фермерите в България. Това са решения, които носят реални практически ползи за земеделците, като правят работата им по-лесна и по-ефективна, увеличават производителността, водят до икономии на ресурси и оптимизация на работни процеси.

С цел да стоим близо до нашите клиенти развиваме последователно търговско-сервизна мрежа, покриваща територията на цялата страна. Така достъпът до нашите продукти и услуги е улеснен, а клиентите ни са по-близо до нас, така че да познаваме техните специфични потребности по-добре. 

С всичко, което правим, се стремим да създаваме условия за устойчиво и екологично земеделие, защото вярваме, че природният ресурс е по-ценен от всичко.

ВИЗИЯ

Визията на ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ е да бъде надежден и предпочитан партньор за фермерите в България.

Вярваме, че можем да постигнем това, само ако спазваме следните правила на поведение:

 • Стимулираме развитието на нашите служители.
 • Поддържаме отлични партньорски отношения с нашите клиенти и партньори, основани на взаимни уважение и доверие.
 • Стараем се да подхождаме индивидуално към нуждите на нашите партньори, като стоим близо до тях.
 • Предлагаме най-добрите продукти, на най-добрата цена, с гарантиран сервиз и високо качество на обслужване.

ЦЕННОСТИ

Ценностите, които компанията ни споделя подкрепят поведение, чрез което изграждаме стратегически партньорства с нашите клиенти. 

 • ФОКУС ВЪРХУ КЛИЕНТА Във фокуса на всичко, което правим е КЛИЕНТЪТ. Продуктите и услугите, които предлагаме са обърнати към това да отговорят на всяка индивидуална потребност на нашите клиенти. 
 • ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ Ние имаме подготовката, за да посрещнем всяка необходимост на нашите клиенти. Посрещаме предизвикателствата с гъвкавост и адаптивност. Проявяваме стремеж към непрекъснато усъвършенстване. 
 • КАЧЕСТВО Стремим се към придържане към най-високи стандарти за качество на обслужване на нашите клиенти. Проявяваме ангажираност към конкретните нужди на нашите клиенти и партньори. 
 • ДИРЕКТНА И ОТКРИТА КОМУНИКАЦИЯ Стремим се да следваме принципите на открита, ясна и фокусирана комуникация, с непрекъснато търсене и даване на обратна връзка в процеса на работа с клиенти, партньори и колеги. Проявяваме непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване, с цел по-добра комуникация и по-висока удовлетвореност.
 • РАБОТА В ЕКИП Като компания вярваме в силата на екипната работа, като в ежедневието се придължаме към общи принципи, обединени от целите ни като екип. 
 • ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ Стремим се към изграждане на дългосрочни партньорски отношения, основани на доверие и взаимно уважение с клиенти, партньори и колеги.
 • ПОЧТЕНОСТ Придържаме се към етични бизнес практики и прозрачност във взаимоотношенията с партньори, клиенти и колеги.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА

Ние в ИНТЕРАГРИ България виждаме своята мисия в превръщане на отрасъла в по-ефективен с прилагането на високопроизводителна техника и нови технологии. С всичко, което правим, се стремим да създаваме условия за устойчиво и екологично земеделие, защото вярваме, че природният ресурс е по-ценен от всичко.

Земеделието е един от секторите, в които иновациите все още не се използват в пълен капацитет. Новите, по-производителни и икономични машини ще направят сектора по-рентабилен и независим. Ние вярваме, че въвеждането на повече нови технологии ще направи сектора и по-привлекателен и за младите хора, които са бъдещето. С цел да развиваме и дадем шанс за просперитет на младите хора в България, нашата социална ангажираност е насочена към развитие на техния потенциал, чрез съвместна работа с университети и специализирани училища, техникуми в страната. Развиваме и стажантска програма, която дава шанс на младите специалисти в сектора да развият и надградят своите знания и умения на практика. 

Прикачени документи

Свързани страници